รูปแบบซีวิค 10 รุ่นในระยะเวลา 45 ปี สวยงามตามยุคสมัย

รูปแบบซีวิค ในระยะเวลา 45 ปี ของรถรุ่นนี้ นับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากและสร้างความชื่นชอบให้กับผู้คนมากมายในหลายหลายประเทศ

รูปแบบซีวิค ที่พัฒนาไปได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ตั้งแต่ยุค 72 เป็นต้นมารถรุ่นแรงของซีวิค ก็ออกตลาดให้ผู้คนได้จับจอง

และเริ่มมีความนิยมมากขึ้นเพราะรูปลักษณ์ของแต่ละรุ่นและแต่ละรุ่นเปลี่ยนไป ตามยุคตามสมัยซึ่งนวัตกรรมของแต่ละรุ่นก็ทันสมัยตามไปด้วย เราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดจะสวยงามแค่ไหน

1 ของ ซีวิค (ค.ศ.1972-1979) รุ่นเริ่มแรกของซีวิค

รูปแบบซีวิค

2 ของ ซีวิค (1979-1983) รุ่นนิยมของยุค 80 ก็ว่าได้

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

 3 ของซีวิค (1983 – 1987) เป็นรถที่กว้างขึ้นนั่งสบายมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

4 ของซีวิค  (1987 – 1991) เป็นอีกรุ่นที่นิยมในผู้ใช้อย่างมาก

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

5 ของซีวิค (1991 – 1995) เป็นรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงมี 2 ประตู

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

6 ของซีวิค (1995 – 2000) เป็นรุ่นที่ต่อยอดจาดรุ่นที่แล้ว

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

7 ของซีวิค (2000 – 2005) รูปลักษณ์ เริ่มทันสมัยมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

8 ของซีวิค (2005 – 2012) รุ่น FD ได้รับความนิยมอีกรุ่นเช่นกัน

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

9 ของซีวิค (2012 – 2016) ทันสมัยและประหยัดมากยิ่งขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค

10 ของซีวิค (2016 – ปัจจุบัน) รุ่นล่าสุดขายดีและทันสมัยมากที่สุด

ความเปลี่ยนแปลงของซีวิค